Vitaliteitsdomeinen

Mensen gidsen bij het maken van hun eigen keuzes.
Hoe gaat dat in zijn werk? Kortom wat verstaan we bij 2CoachMe Academy onder vitaliteitscoaching. 

Wij werken met 5 vitaliteitsdomeinen, maar nemen de dimensies; zingeving, eigen regie en sociaal/emotioneel ook mee gedurende de coaching.
Wij werken vanuit een integrale visie op vitaal zijn en werken met onze cliënten zowel op het niveau waar de symptomen zich als eerste laten zien, maar vooral ook op de dieperliggende oorzaken van de disbalans.  

Wat vaak blijkt is dat juist de professionals met een grote inhoudelijke bagage op een bepaald terrein (bv. sport of voeding) het lastig vinden om de inhoud en het adviseren los te laten. Ze zien snel wat er op dat gebied te verbeteren valt bij de cliënt of patiënt en gaan daar dan op sturen. Wij hebben géén voorkeursthema en werken dus niet naar een ‘eigen’ vakgebied toe, maar sturen er alleen op aan dat de cliënt zijn eigen doelen vertaalt in passende acties.
Het uitwerken en tot leven brengen van doelen staat centraal, vervolgens het in kaart brengen van het eigen gedrag (liefst door de cliënt zelf) en daar verbeterpunten voor kiezen.

Het belang van gezonde slaap

Een goede nachtrust is minstens zo belangrijk als gezond eten en voldoende bewegen. Tijdens slaap (eigenlijk: rust in het algemeen) herstelt je lichaam zich, mentaal en fysiek. Zo verwerken je hersenen de informatie die je de hele dag hebt binnengekregen, voeren je lichaamscellen herstelwerk uit, worden energiebronnen aangevuld en je immuunsysteem versterkt. In ons dagelijks prikkelrijke en soms hectische leven is gezonde slaap een voorwaarde voor duurzame gezondheid en inzetbaarheid.

Mentale Kracht

Als iemand mentaal krachtig is, dan is diegene overwegend psychisch gezond, en daarmee duurzaam inzetbaar. Psychische gezondheid en psychische ongezondheid bestaan naast elkaar binnen één individu; wanneer de psychische gezondheid de overmacht heeft spreken we van mentale kracht. Mentale kracht is daarmee dynamisch.

De keerzijde van mentale kracht, waarbij psychische ongezondheid de overmacht heeft, is een groot en actueel maatschappelijk probleem dat veel mensen raakt of zal raken. Een aantal kerncijfers:

  • In Nederland zal bijna 45% van de mensen ooit te maken krijgen met een psychisch gezondheidsprobleem;

  • 13% van de Nederlandse werknemers geeft aan burnoutklachten te hebben (een veelvoorkomend psychisch gezondheidsprobleem)

Psychische gezondheidsproblemen hebben dan ook aanzienlijke gevolgen. Zo leggen zij economische druk op de maatschappij en hebben een nadelig effect op de duurzame inzetbaarheid (in grotere mate dan fysieke problemen). Ook houden psychische gezondheidsproblemen nauw verband met leefstijl en fysieke gezondheid en zorgen zij voor een hoge ziektelast voor het individu.

Bekijk ook hier onze ‘mentale kracht column’ in het Fit Vlaardingen Magazine.
Inclusief interview over mentale kracht met bekende Vlaardingers.

Het belang van beweging

Lichaamsbeweging heeft tal van bewezen gezondheidseffecten, zowel op korte als op lange termijn. Beweging geeft een forse vermindering van het risico op allerlei chronische ziekten zoals suikerziekte, kanker, depressie en burn-out. Indirect draagt lichaamsbeweging bij aan de inzetbaarheid: een actiever lichaam is minder gevoelig voor blessures en het bevordert de mentale prestaties.

Het belang van gezonde voeding

Goede voeding is voor iedereen belangrijk. Dat geldt voor werknemers die onder uiteenlopende fysieke omstandigheden moeten presteren. Maar ook voor kantoormedewerkers die voornamelijk bureauwerk verrichten is gezonde voeding van belang. Door gezond te eten voel je je fitter en blijf je op gewicht. Ook werk je aan je gezondheid voor later: je verlaagt je risico op chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Met gezonde voeding werk je dus aan je duurzame inzetbaarheid!

Ik wil aan de slag

Wil jij begeleiding bij het bereiken van je doelen of heb je gedurende een periode een spiegel nodig of een helicopterview boven je eigen beleving stuur ons dan een mailtje via info@2coachme.nl

We kijken naar je uit.

 

Contact

Neem contact met ons op en we gaan er samen uitkomen!